Nienke de Heus-Wiegersma
Carry van Bruggenstraat 22
7321 JL Apeldoorn
tel: 055-50 50 569
mobiel: 06-13759701
info@movement-concern.nl

 

Reïntegratie

De werknemer die (gedeeltelijk) uitgevallen is, kunnen wij begeleiden terug naar de werkplek/aangepast werk. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de werkgever en andere disciplines, bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

Het doel van deze begeleiding is, dat de werknemer  optimaal gebruik maakt van zijn eigen mogelijkheden en een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid opbouwt.

Vanzelfsprekend zijn houding/beweging, de arbeidsomstandigheden en het op een ergonomisch verantwoorde manier leren omgaan met de beschikbare (hulp)materialen onderdeel van het reïntegratieproces.  De werknemer leert zijn eigen verantwoordelijkheid in het reïntegratie proces te nemen en staan eventuele beperkingen niet meer centraal