Nienke de Heus-Wiegersma
Carry van Bruggenstraat 22
7321 JL Apeldoorn
tel: 055-50 50 569
mobiel: 06-13759701
info@movement-concern.nl

 

Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn

Het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn heeft per 23 mei 2014 een landelijk dekking en bestaat uit 20 regionale netwerken en 475 therapeuten!

Verwijzers, patiënten en andere professionals zijn erg enthousiast over het netwerk, welke werkt met het protocol chronische pijn.

  “Samen in beweging naar beter”!

Het landelijke netwerk werkt  nu samen met revalidatieartsen, reumatologen en reumaconsulente, de pijnpoli, psycholoog en huisartsen. We blijven als Landelijk Netwerk samen in beweging naar beter, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. In Apeldoorn zijn op initiatief van het landelijk netwerk de eerste stappen gemaakt naar ketenzorg

9 november 2013 heeft het Landelijk netwerk oefentherapeuten Chronische Pijn een symposium ” geketend door pijn, Samen in beweging naar ketenzorg” georganiseerd. Dit is een groot succes geworden.  Zaterdag 24 januari 2015 heeft in Apeldoorn het tweede Landelijk symposium plaats gevonden. Het thema deze keer was: “Chronische pijn, vol uitdagingen! Hoe ga jij daar mee om?”  Er waren naast veel oefentherapeuten aangesloten bij het netwerk, ook verwijzers,  zorgverzekeraars, Hogescholen en de vereniging patiënten naar 1 stem aanwezig.  Ook deze keer was het een succesvolle dag.

Zaterdag 9 april 2016 heeft het derde landelijke symposium plaats gevonden met het thema werk, welke in de ochtend vanuit wetenschappelijk perspectief werd belicht en in de middag als praktijk casussen werd uitgewerkt. De titel van het symposium was: “Hoe werk jij met chronische pijn?”. Ook hier waren naast de aangesloten oefentherapeuten ook samenwerkingspartners aanwezig wat een goede en leuke interactie gaf.

In de zomer van 2016 komt er weer een hernieuwde versie van het protocol uit. Aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten en evidence based practice, zodat de oefentherapeuten aangesloten bij het landelijk netwerk altijd werken volgens de laatste inzichten. Voor de verwijzers en samenwerkingspartners is er een samenvatting op te vragen bij het landelijk netwerk of bij één van de regionale coördinatoren.

www.netwerkchronischepijn.nl  twitter: @netwerkchrpijn

Chronische Pijn

Ongeveer 20% van de bevolking leeft met chronische pijn. Voorbeelden zijn fibromyalgie, chronische rugklachten, hoofdpijnklachten of whiplash. Leven met chronische pijn heeft veel invloed op het dagelijkse leven van iemand. We spreken van chronische pijn als pijn langer dan drie maanden bestaat terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is of gestabiliseerd. De  pijn heeft dan zijn beschermingsfunctie verloren en gaat een eigen leven leiden. Bij acute pijn betekent pijn een waarschuwingssignaal. Door de pijn wordt het lichaam  gewaarschuwd voor gevaar en kan het hier gepast op reageren ( bv een hand terug  trekken bij contact met vuur). Maar als pijn heel lang bestaat is de relatie  met weefselschade niet duidelijk meer aanwezig.

Bij veel mensen met chronische pijn zie je dat de conditie achteruit gaat, ze minder activiteiten kunnen doen,  angst krijgen voor bepaalde bewegingen en activiteiten, sociale contacten  verliezen en langzamerhand de grip op hun leven kwijtraken. Belangrijk doel bij de behandeling van chronische pijnklachten is  dat de mensen zelf weer vat op  op hun eigen leven krijgen en  leren omgaan met de pijnklachten.

Mensen waarbij  de pijnklachten een  belemmering vormen voor het kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten,  kunnen doorverwezen worden naar een oefentherapeut van het landelijk netwerk chronische pijn. Deze doorverwijzing kan plaats vinden door o.a een revalidatie arts, reumatoloog, anesthesioloog of huisarts

In de behandeling wordt in samenspraak met de patiënt besproken aan welke doelen de client wil werken.

Allereerst is de pijneducatie belangrijk, zodat de cliënt inzicht krijgt hoe de pijnsignalen werken en hoe er mee om te gaan. Accepteren is een belangrijke stap in verbetering.
Daarnaast zal de cliënt gestimuleerd worden om waardevolle doelen te stellen, zodat de motivatie om er aan te werken vanuit de cliënt zelf komt.  Er zal een opbouw gemaakt worden in het uitbreiden van activiteiten, conditie verbetering, balans balans leren vinden tussen belasting en belastbaarheid en leren ontspannen.  Door deze stappen te doorlopen zijn de pijnklachten niet meer leidend in het leven van een cliënt en leeft de cliënt weer naar de waardes van zijn leven, wat weer voldoening geeft.

Bij meer complexe problematiek kan het volgen van een pijnrevalidatie programma bij een revalidatiecentrum een uitkomst bieden. Mensen kunnen worden doorverwezen naar een revalidatie arts die beoordeelt of hij/zij in aanmerking komt voor het multidisciplinaire traject bij het revalidatiecentrum.

Zie ook www.netwerkchronischepijn.nl                twitter  @netwerkchrpijn